Tâm thế bán hàng

Lấy tiền từ túi khách hàng rất khó. Và đừng nói ra điều tốt đẹp, vì chẳng ai tin bạn đâu, Dẹp hết những quảng cáo dịch vụ tốt nhất, công ty bảo hiểm tốt, nhiệt tình chu đáo, tác phong chuyên nghiệp đi, khách hàng không quan tâm điều đó đâu.