Giới thiệu

Khóa học

Sự kiện

dang-dinh-chinh
dang-dinh-chinh-tac-gia-sach-bao-hiem

Tác giả sách bảo hiểm, Chuyên gia Đào tạo Marketing Bảo Hiểm

Đặng Đình Chính

Tôi là Đặng Đình Chính (sinh năm 1988). Tôi là tác giả sách bảo hiểm, nhà đào tạo về Marketing, quảng cáo & Phát triển thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ duy nhất tại Việt Nam hiện nay.

Học trực tuyến Miễn phí
các kiến thức về Marketing bảo hiểm

0
Tổng số học viên
0
Cuốn sách về bảo hiểm
0
Giảng viên chuyên môn
0
Khóa học sẵn có
Các khóa học về Marketing & Quảng cáo Bảo hiểm

Khóa Học Mới Nhất

Sự Kiện Sắp Tới

h9723
h5903

Đào tạo về Marketing & Quảng cáo Bảo hiểm Trực tuyến

Giải pháp tốt nhất để phát triển khách hàng tiềm năng

Tôi là Đặng Đình Chính (sinh năm 1988). Tôi là tác giả sách bảo hiểm, nhà đào tạo về Marketing, quảng cáo & Phát triển thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ duy nhất tại Việt Nam hiện nay.

Đưa Bảo hiểm lên tầm cao mới
bằng công nghệ Marketing

Chia sẻ kiến thức về Marketing Bảo hiểm

Tin tức mới nhất

Transforming education for holistic student

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

A critical review of mobile learning integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Educational Technology & Mobile Learning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Nhiều học viên đến từ

Các doanh nghiệp
bảo hiểm nhân thọ