Danh mục

Ý tưởng

Trụ Cột Về Tài Chính
Ý tưởng

Trụ Cột Về Tài Chính

15-11-2020

Khi nói về cuộc sống và bệnh hiểm nghèo, vấn đề quan trọng nhất là phải nói đến tổn thất về tài chính hoặc nhấn mạnh điều đó sẽ xảy ra nếu một ai đó mất sớm hoặc bị bệnh nặng.

Tái đầu tư an toàn
Ý tưởng

Tái đầu tư an toàn

15-11-2020

Khi nói chuyện với một khách hàng tiềm năng là chủ sở hữu doanh nghiệp, bạn hay hỏi là doanh nghiệp của họ làm ăn có lãi hay không?

Tái khởi động thị trường bảo hiểm tài sản
Ý tưởng

Tái khởi động thị trường bảo hiểm tài sản

27-09-2020

Với quyết tâm khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh hậu dịch bệnh, việc Chính phủ thúc đẩy giải ngân các dự án đầu tư công, thị trường bảo hiểm tài sản được kỳ vọng sẽ nhanh chóng lấy lại sự sôi động.