Danh mục

Truyền thông

Covid giúp bảo hiểm sức khỏe trụ vững
Truyền thông

Covid giúp bảo hiểm sức khỏe trụ vững

27-09-2020

Nửa đầu năm nay, hơn 60% doanh thu của khối phi nhân thọ vẫn đến từ 2 nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xe cơ giới. Các nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống như hàng hóa, xây dựng, hàng hải... tiếp tục hụt hơi.

FWD chi trả bồi thường bảo hiểm trong vòng 24h
Truyền thông

FWD chi trả bồi thường bảo hiểm trong vòng 24h

25-09-2020

Chờ đợi là cảm giác nhiều người phải đối mặt khi làm thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm, nhưng FWD mới đây đã thay đổi trải nghiệm này của khách hàng với Dịch vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến 24h (24h E-Claim).